Members

Faculty

Associate Professor HONMA Tsuyoshi

Emeritus professor KOMATSU Takayuki


Graduate school

Ph.D course

 • JI YONGZHENG
 • HIRATSUKA Masafumi

Master course

 • ODA Aoi
 • WATANABE Motoyasu
 • FURUKAWA Tatsuto
 • HIGAKI Ryutaro
 • SATO Fumitaka
 • SEKIKAWA Fuminori
 • NAKAMORI Shogo

Undergraduate

 • ITOH Yuna
 • AKUZAWA Tomiya
 • TAKAHASHI Taito
 • YU YUTIAN
 • ITATANI Rise
 • KIDO Shunsuke
 • KUROIWA Manaho
 • FUJII Chihiro